ข่าวมวยไทย@จอมบึง

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ข่าววันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มวยไทยและภูมิปัญญาไทย” วันที่...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 29 เมษายน 2567

ข่าววันที่ 29 เมษายน 2567 โครงการเพิ่มขีดความสามารถฐานทุนวัฒนธรรม “มวยไทย” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 13 เมษายน 2567

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 โครงการยกระดับค่ายมวยในชุมชน รศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ร่วมปรึกษาหารือ...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 9 เมษายน 2567

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ ผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยระดับประถมศึกษา ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) *******************************************************************...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

นที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ ห้อง เอื้องเงิน และห้องเอื้องคำ...

Read More

จดหมายข่าว มวยไทย@จอมบึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมแถลงข่าว แผนการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ของจีน โดย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

Read More

จดหมายข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยินดีต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา จากinternational University...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 19 มกราคม 2567

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน การแข่งขันชกมวยไทย ต้นกล้ามวยไทย ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 18 มกราคม 2567

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 17 มกราคม 2567 (เมืองราชบุรี)

อบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ของโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัย ภูมิปัญญาไทย...

Read More