ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 27 มิถุนายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 27 มิถุนายน 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

เป็นประธานพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ

ประจำปีการศึกษา 2567

ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

พร้อมกล่าวต้อนรับและ ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี

รับชมภาพบรรกาศกิจกรรม