ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

นที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ณ ห้อง เอื้องเงิน และห้องเอื้องคำ

อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

————————————————————————-

รับชมภาพกิจกรรม คลิก