BlackRedBowPremiumGiftCertificate
21f2dd5cdece55ca1ca51570152c378f274422a05dd1688f33b9220114335bf1
bc27605a6c1816e31bd7db3e7c5194abf9095cd7606012c338966dbe23ed64c3
S__32006250
previous arrow
next arrow
BlackRedBowPremiumGiftCertificate
21f2dd5cdece55ca1ca51570152c378f274422a05dd1688f33b9220114335bf1
bc27605a6c1816e31bd7db3e7c5194abf9095cd7606012c338966dbe23ed64c3
S__32006250
previous arrow
next arrow
Shadow

ข่าวมวยไทย@จอมบึง

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 20-22 มิถุนายน 2567

วันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2567 วัตถุประสงค์...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 โครงการยกระดับภูมิปัญหาสมุนไพรท้องถิ่นการบริการเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์​ 1. เพื่อยกระดับภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นสู่การบริการเชิงสุขภาพ ​2....

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ข่าววันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มวยไทยและภูมิปัญญาไทย” วันที่...

Read More

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 29 เมษายน 2567

ข่าววันที่ 29 เมษายน 2567 โครงการเพิ่มขีดความสามารถฐานทุนวัฒนธรรม “มวยไทย” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

Read More