ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 28 มิถุนายน 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพกับการพัฒนานักศึกษา

รับชมภาพบรรกาศกิจกรรม