ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 24 มิถุนายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 24 มิถุนายน 2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมในพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เป็นประธานพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พร้อมกล่าวต้อนรับและ ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ร่วมพิธี

รับชมภาพบรรยากาศคลิก