วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี

เลขที่ 174 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

เบอร์โทรศัพท์ 032910223

Facebook Page : https://www.facebook.com/MuaythaiChombueng48