ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 โครงการยกระดับภูมิปัญหาสมุนไพรท้องถิ่นการบริการเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์​ 1. เพื่อยกระดับภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นสู่การบริการเชิงสุขภาพ ​2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีรายได้และสามารถพึงพาตนเองได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง…
ประกาศรับสมัครงาน คนสวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน คนสวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี โทรศัพท์ : 0-3291-0223 ค่าจ้างวันละ 335 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…
ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ข่าววันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มวยไทยและภูมิปัญญาไทย” วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย…
ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 29 เมษายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 29 เมษายน 2567

ข่าววันที่ 29 เมษายน 2567 โครงการเพิ่มขีดความสามารถฐานทุนวัฒนธรรม “มวยไทย” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่…
ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 13 เมษายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 13 เมษายน 2567

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 โครงการยกระดับค่ายมวยในชุมชน รศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ร่วมปรึกษาหารือ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร โดยมี นายทัศนา แช่มสะอาด…
ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 9 เมษายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 9 เมษายน 2567

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ ผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี,…
ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ---------------------------------------------------------------- รับชมภาพบรรยากาศอบรม คลิก
ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยระดับประถมศึกษา ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ******************************************************************* รับชมภาพบรรยากาศ คลิก
การแข่งขันรายการ FirstFight

การแข่งขันรายการ FirstFight

#ตารางลำดับการแข่งขันรายการFirstFight โดยจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567 นี้ . #ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรับชม ได้ที่ ณ เวทีมวยนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)