ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยระดับประถมศึกษา

ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)

*******************************************************************

รับชมภาพบรรยากาศ คลิก