ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 26 มีนาคม 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)

—————————————————————-

รับชมภาพบรรยากาศอบรม คลิก