ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 13 เมษายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 13 เมษายน 2567

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567

โครงการยกระดับค่ายมวยในชุมชน

รศ.ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ร่วมปรึกษาหารือ กับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

โดยมี นายทัศนา แช่มสะอาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

และสมาชิก ร่วมปรึกษาหารือเพื่อยกระดับค่ายมวยในชุมชน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อ.จอมบึง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความจำเป็นของค่ายมวยไทยในชุมชน

2. เพื่อยกระดับค่ายมวยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

—————————————————————-

รับชมภาพบรรยากาศอบรม คลิก