Main menu
Main menu
ฐานข้อมูลงานวิจัย
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
 • แหล่งทุนวิจัย
 • ฐานข้อมููลOnline
 • Website สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
 • ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
 • ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
 • ข้อมูลโครงการผู้สูงอายุ
 • ข้อมูลการส่งเสริมรายได้
 • เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย

  Display Best view with 1024X768 Pixels and support Internet explorer 8.0
     
  ข่าวสอบราคา
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทย จำนวน ๑๒ รายการ
  ประกาศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทย จำนวน ๑๑ รายการ

  Web Design Factory
  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553