Main menu
เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย

Display Best view with 1024X768 Pixels and support Internet explorer 8.0
   
ข่าวอบรมสัมนา
ขอเชิญร่วมโครงการ ค่ายมวยไทยพัฒนาเด็กไทย พัฒนาชาติยั่งยืน
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมครูมวยไทย ในสถานศึกษา รุ่นที่ 7
ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพกายและใจ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน”
โครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 6 : รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯเข้าชมนิทรรศการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 7
รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทยรับสมัครด่วน
ภาพบรรยากาศอบรมวัฒนธรรมการป้องกันตัวของไทย ภาคกลาง
ภาพบรรยากาศอบรมวัฒนธรรมการป้องกันตัวของไทย ภาคใต้
ภาพบรรยากาศอบรมวัฒนธรรมการป้องกันตัวของไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพบรรยากาศอบรมวัฒนธรรมการป้องกันตัวของไทย ภาคเหนือ
โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมการป้องกันตัวของไทย 4 ภาค
ภาพบรรยากาศ สัมมนามวยไทยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ภาพบรรยากาศ ถวายความรู้แด่พระสงฆ์ เรื่อง การแพทย์แผนไทย

Web Design Factory
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553